Trang chủ

Nếu không có phụ nữ thì cuộc đời đàn ông buồn đến mức nào

Nếu không có phụ nữ thì cuộc đời đàn ông buồn đến mức nào?
a. Buồn tẻ
b. Chết mất
c. Nhe răng
d. Líu lo
2020-06-27
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *