Trang chủ

NGÀY 38 GIÁ TRỊ THA THỨ Bỏ qua quá khứ là ngưng không cho nó có ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại

NGÀY 38 - GIÁ TRỊ: THA THỨ
“Bỏ qua quá khứ là ngưng không cho nó có ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại.”
CHIÊM NGHIỆM
Chúng ta thường là nô lệ của quá khứ. Dù là việc gì đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi, ta thường thấy ta không thể tha thứ và quên. Ta cứ tái tạo lại những cảm xúc tiêu cực do việc ấy gây ra và ta thấy khó mà bứt ra để được thảnh thơi.
ỨNG DỤNG
Tôi cần giải thoát tâm trí tôi ra khỏi quá khứ. Tôi cần soi xét việc tôi đã học được điều gì từ tình huống đã qua và rồi bỏ qua. Nhưng tôi chỉ có thể quên quá khứ khi tôi có thể tha thứ cho những người khác và tha thứ bản thân tôi; tôi chỉ có thể tha thứ khi tôi học hỏi từ quá khứ. Khi tôi học từ tình huống, tôi giải thoát tôi khỏi xiềng xích của quá khứ.
2020-06-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *