Trang chủ

Hơn 70% sinh viên Đại học Cửu Long ra trường có việc làm ngay

​Trong 543 tân cử nhân vừa tốt nghiệp có hơn 70% sinh viên/học sinh sinh viên đã tìm được việc làm trước/hướng dẫn trước khi nhận bằng.Đại học Cửu Long vừa tổ chức/siêu thị lễ trao bằng tốt nghiệp đại

Học sinh Việt Nam ở trường quốc tế phải học tiếng Việt

Tại các Cơ sở Giáo dục/giáo dục và đào tạo có vốn đầu tư/bài bản nước ngoài, chương trình tiếng Việt và việt nam học là bắt buộc/tất yêu đối với/khái niệm học sinh Việt.Ngày 29/7, Bộ Giáo dục và Đào t